CASE 5

Vannverk drives ofte med for høye trykk - noe som akselerer lekkasjegrad og forårsaker for høye belastninger på en allerede aldrende infrastruktur med kraftig økende skadefrekvens som resultat.  Den etablerte løsningen har vært å redusere trykket ved hjelp av trykkreduksjonsventiler. Disse konverterer potensiell energi til bortkastet varme og irriterende støy (kavitasjon)

Vi utviklet en kompakt trykkontrollturbin. Den vil generere ønsket nedstrøms trykk (til enhver tid) og konvertere energien representert av trykkdifferansen  mellom innløps- og nedstrøms trykk til elektrisk energi som du kan bruke på stedet eller selge til nettet. Dobbel kontraroterende rotorer - ingen vibrasjoner - ingen støy - ingen bortkastet varme. Bare brukbar kraft!

Ferdig produkt

Fabrikkgodkjenningstesting (FAT)

POPCO by Sea-Lix

Trykkreguleringsturbin

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png