CASE 3

Vanndistribusjonsnettverk i hele verden lekker - ikke minst det vi har i Norge! Dette er i seg selv en fare for vannkvalitet og sløsing av energi. Selv om lekkasjegrader på 35 - 50% er ganske normale i mange regioner, er fornyelsesgraden for disse nettverk notorisk patetisk, vanligvis godt under 1%. Følgelig blir overvåking avgjørende for å sikre trygg vannleveranse.

Vi har utviklet en serie autonome overvåkings- og kommunikasjons-enheter for drikkevannsnettet - hjertet av disse er helix-avledet enkel- eller dobbeltrotor turbin. Foruten å produsere kraft, måler denne enheten også gjennomstrømning så vel som trykk. Den kan drive trådløs kommunikasjon kontinuerlig og genererer tilstrekkelig energi for annen overvåkning.

Ferdig produkt

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png