Tenk det!

Kanskje er det et problem vi må løse, en ny forretningsmulighet som åpenbarer seg eller kanskje er det en ny måte å adressere et etablert tankesett på eller måten vi nærmer oss visse utfordringer på? Mange veier kan føre til strålende idéer ....!

 

Men er idéen virkelig ny, strålende - og/ eller brilliant? Kan den realiseres? Vil den prestere, kanskje overgå eller muligens mislykkes? Er den bærekraftig i alle sine fasetter? Gjennom hele livet ... og etter livet? Er det mulig?

Våre prosjekter genereres noen ganger fra eget bryst - og noen ganger utvikler disse seg til frittstående nye selskaper - se

                                 Noen ganger blir vi kontaktet av noen med en ide .., eller et problem! Da er vi eksterne konsulenter, men vi jobber alltid tett på kundene og utfordringene.

 

Mentum har som mål å generere  innovative konseptuelle designløsninger for å raskt støtte konseptidentifisering og optimalisering gjennom anvendelse av avansert teknologi og vitenskap.

 

Vi ser utfordringer som vanligvis utløses av en kombinasjon av uforutsette hendelser som:

  • Behov for å løse et helt nytt problem

  • Et krav om å forbedre ytelsen til et eksisterende produkt eller en tjeneste radikalt

  • Markedsmuligheter som følge av nye spennende banebrytende teknologier

  • Behov for å redusere kostnadene for å forbedre fortjenestemarginene og konkurranseevnen

  • Nytt regelverk og juridiske rammer - en ny virkelighet

 

Når slike utfordringer oppstår, opplever selskaper ofte frustrasjoner og vanskeligheter i konseptgenereringsfasen av prosessen. Da er det ofte nyttig med et friskt par øyne som kanskje ser problemet fra et annet perspektiv og som har en annen plattform å generere nye ideer fra som kanskje følger nye forskjellige veier og retninger. Våre konseptidentifiserings- og optimaliseringsprosesser har utgangspunkt i våre brede erfaringer og kunnskap om, og bruk av, avansert teknologiutviklingsmetodikk inkludert avanserte modelleringsverktøyer. Med denne bagasjen, generere vi de gode løsningene i samarbeide med deg.

Vi tilbyr konseptuelle 2D-tegninger, 3D-modeller, fotorealistisk gjengivelse, virituell/ beregningsstøttet modellering og animasjoner i velkjente programvareformater for effektiv kommunikasjon som bringer strålende ideer til neste trinn i produktutviklingskjeden.

Fortell oss om ideen din, så diskuterer vi hvordan Mentum kan hjelpe deg med å realisere den!

 

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png