Dokumenter det!

Vil det fungere og vil det oppfylle alle krav, inkludert de som er knyttet til samsvar, også i forhold til sertifisering og standarder?

 

Det handler solid kunnskap og teknologiforståelse - og sterk evne til å dokumentere det!

Simulering tillater etterligning av ytelsen til et konsept underlagt utformede forhold som etterligner forventede operasjonelle begrensninger. Nåværende datasimuleringsteknologier, verktøyer og metoder, er ekstremt avanserte og kan i vesentlig grad utfylle eksperimentelt arbeid. Vi benytter ofte konvensjonell utprøving og testing eller eksperimentell tilnærming, til å produsere  data nødvendig for å validere simuleringsmetodikker. Målet med simulering er å bevise at innovasjonen er kommersielt levedyktig.

Vi bruker avanserte elementanalyser for å forstå problemer knyttet til områder som eksempelvis strukturer, varmeoverføring, væskestrøm, massetransport og elektromagnetisk potensiale. Vi har lang erfaring med Computational Fluid Dynamics (CFD) som anvendes til å analysere komplekse problemer som involverer væske-væske, væske-fast eller væske-gass-interaksjon mens Finite Element analyse (FEA) brukes for å simulere fysiske fenomener og derved bidra til å optimalisere komponenter og sammenstillinger. Slike datamaskinstøtteprogrammer representerer tekniske verktøy som lar oss adressere designdetaljer og forventet ytelse av et konsept eller  design før vi utvikler dyre testprotokoller, testoppsett og prototyper.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png