Industrialiser det!

Hos oss omfatter industrialisering den siste fasen i overgangen fra et validert design til produksjon. Noen ganger går prosessene inn i kommersialiseringsområdet. Vi mener de to er nært beslektede.

Vårt fokus inkluderer:

  • Å ta hensyn til hele produktets livssyklus for å forstå alle sammenhenger og problemer.

  • Spesifikasjon og optimalisering av produksjonsteknologier og tilpasning av industrielle verktøy.

  • Identifisering av krav til produksjonen og til menneskelige ressurser og organisering av disse.

  • Å være grensesnittet som letter dialog og utveksling av informasjon mellom design-teamene, ressursene for produksjonstjenester og innkjøpsenheter.

 

Et kommersielt vellykket produkt krever industriell tenkning. Industrielle strategier fremhever kommersiell suksess ved å sikre riktig og samme kvalitet hver gang!

Vi har de nødvendige ferdighetene for å identifisere og sette opp de forskjellige industrialiseringsfasene som kreves for å bringe produktet ditt til markedet.

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png