Se og ta på det!

"... verdien av en prototype ligger ikke så mye i selve modellene men langt mere i de interaksjonene den inviterer til."

 

Et designproblem er ikke alltid åpenbart på papiret eller fra dataskjermen. En faktisk versjon av det foreslåtte produktet hjelper deg med å bestemme hvilke aspekter som løser utfordringen eller gjør selve jobben og hvilke som kan ha nytte av noe mer raffinering! Dette er din sjanse til å kostnadseffektivt samle kravdetaljer, evaluere og optimalisere og også å tilegne deg en nøyaktig tilbakemelding fra markedet.

 

Dette vil hjelpe deg til å:

 

 • Juster funksjonalitet, form, farger og teksturer. Nå når du kan se produktet ditt - hva kan du endre eller justere for å gjøre det enda mere omsettelig?

 • Test - testing av prototyper er også et ledd i kvalitetssikringsprosessen og hjelper til med å etablere relevante testmetoder og standarder, og kan fremheve problemer som kan sette produktytelsen i fare.

 • Etablere nøyaktige toleransenivåer. Dette gir deg mulighetene til å bestemme om designjusteringer kan gjøres for å forbedre driftsytelsen så vel som å redusere produksjonskostnadene.

 • Etablere riktige produksjonsstrategier og etablere de reelle produktkostnadene. Prototyper gir et annet nivå av innsikt og kan hjelpe oss med å eliminere unødvendige kostnadsdrivende detaljer og å identifisere kostnadssparende løsninger.

 • Identifisere mulige design- og strukturelle svakheter på et tidlig stadium. Da unngår vi skuffelser nedstrøms i prosessen.

 • Planlegg for produksjon. Prototyper kan brukes til å vurdere produksjonsprosessen og mulig behov for produksjonsverktøy.

 • Vurdere detaljene. Du er i posisjon til å bedømme om du bruker riktige beslag, lagre, tetninger og slikt, og bidrar til å produsere et mer holdbart produkt.

 • Løs potensielle konflikter. Engasjerte designteam kan ha forskjellige synspunkter på produktdesigndetaljer. Prototyping gjør det mulig å vurdere slike for å identifisere hvilken løsning som gir det bedre produktet.

 

Mentum tilbyr forskjellige prototypetjenester, inkludert Rapid Prototypeing samt 3D-maskinering.

 

Rask prototyping brukes til å lage skalamodeller av en konsept, en fysisk del eller en sammenstilling av flere komponenter ved hjelp av 3D datamaskinstøttet engineering (CAE). Konstruksjon av delen eller sammenstillingen oppnås vanligvis ved hjelp av 3D-maskinering eller ved "additiv lagproduksjon" - begge teknologier som normalt benytter en 3D-modell som utgangspunkt.

3D CNC Maskinering tar bearbeidingsdata direkte fra 3D-modellen uten behov for dyre injeksjons- eller støpeformer eller smidde deler for den saks skyld! De resulterende delene er av høy kvalitet, nøyaktige og kan være veldig komplekse. Deler i full skala kan bearbeides relativt raskt og endres enkelt i en akselerert tidsramme.

Mentum kan ikke bare være grunnmuren i utviklingsprosessen din, men bidra i alle trinnene nødvendige frem til et ferdig produkt:

 • Utarbeide 2D / 3D konsept / prototype modeller i hvilket som helst format.

 • Bygge prototyper ved hjelp av ulike spesifikt egnede prototyping teknikker - rapid prototyping/  3D CNC-bearbeiding.

 • Utvikle testprotokoller.

 • Gjennomføre prototypetesting.

 

Ta gjerne kontakt med oss ​​for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med tjenestene ovenfor.

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png