SAM_3067_edited_edited.jpg

Produktinnovasjon er utvikling og markedsinnføring av et nytt, redesignet eller vesentlig forbedret produkt eller tjeneste. Det handler ikke nødvendigvis bare om å utvikle noe nytt og originalt. Det handler også om å ta utgangspunkt i det du har for å gjøre det bedre!

SMART TEKNOLOGIUTVIKLING

Vi skaper og realiserer produktinnovasjoner

Tenk det!

Det kan være en ny ide, et gammelt produkt som ikke helt oppfyller kravene i et marked i endring eller en ny utfordring som trenger å finne nye løsninger. Vi bruker ulike prosesser:

  • Innovativt konseptuell design

  • Virtuell modellering

  • IPR utvikling og strategi

Dokumenter det!

Vil den oppfylle relevante krav, inkludert relevante standarder, møte kundens forventninger, også forretningsmål? Vi bruker avanserte Computer Aided Engineering (CAE) verktøy og har omfattende erfaringer og kunnskap knyttet til bruken av slike.

Se og ta på det!

Prototyper og piloter kan:

  • bygges kostnadseffektivt

  • demonstrere funksjon i henhold til spesifikasjonene

  • brukes til visualisering og demonstrasjonsformål

  • genererer tidlige datasett i utviklingsøyemed

Prototyping er et kostnadseffektiv verktøy og bidrar til redusert teknologirisiko. En effektiv måte å:

  • informerer et marked

  • opplyse om utviklingsprosesser

Patenter det!

IPR Development kan omfatte ren patentutvikling og/ eller registrerte design og varemerker. Vi har brede erfaringer med utvikling av IPR, både i forbindelse med egne interne prosjekter så vel som for våre kunder. Vi samarbeider med internasjonale anerkjente patent- og varemerkeadvokater og kan hjelpe deg når som helst og hvor som helst i IPR-prosessene dine.

Industrialiser det!

Overgangen fra et kvalifisert design til et fullt funksjonelt produkt kan være krevende. Hensyn må tas til både begrensninger og muligheter av ulik art. Revisjoner kan forbedre funksjonalitet, redusere kostnader og øke markedspotensialer! I denne komplekse prosessen spiller industrialiseringsingeniøren en nøkkelrolle. Vi har kunnskapen og kan fylle den rollen.

Undersøk det!

Vi tilbyr også konsulenttjenester. Ofte av teknisk art, men også relatert til policies, til nye krav i et endrende landskap så vel som til nye utfordringer relatert til nye regulative krav. Vi har en særlig sterk bakgrunn fra den maritime sektoren der vi har hjulpet nasjonale så vel som internasjonale lovgivende organer så vel som for kommersielle operatører.

 

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png