Vi får

TING TIL Å SKJE!

INNOVERE

SIMULERE

REALISERE

VÅRT MÅL I LIVET

Vårt oppdrag er å hjelpe og støtte bærekraftig teknologisk utvikling og verdifulle nye innovative teknologier fra unnfangelse til markedsintroduksjon. Vi brenner for bærekraft og særlig innen energi, miljø og maritim sektor.

Innovation (/ɪnˈveɪʃ(ə)n/):
..., menneskeskapt endring i verdiskapende aktiviteter / ... utvikling og anvendelse av nye og bedre ideer / .. å lansere et nytt produkt, applikasjon, service, markedstilpasning eller organisasjonsform for å skape økonomisk verdi. En ny idé eller oppfinnelse blir ikke en innovasjon før den har kommet til praktisk anvendelse ...
 
 
 
 
 
 
 
Innovasjon er avgjørende for fortsatt suksessen i enhver organisasjon. Den fungerer som en katalysator for dynamisk vekst og driver virksomheten gjennom nåtid og til fremtidige markedsplasser. Innovasjon kan utvikle seg fra markedsrespons,  tilbake-meldinger fra sluttbrukere eller dra tilfeldigheter. Når den oppstår, er det viktig å gi den næring!

 

 

Vi hjelper deg i vurderinger rundt sikring, utnyttelse, utviklings-utfordringer og kommersielt potensiale i relasjon til immaterielle rettigheter.

Simulation(/sɪmjuːˈleɪʃ(ə)n/):

..., Imitere en situasjon eller prosess. Å imitere, etterligne, opprette eller gjenskape en situasjon, prosess eller hendelse. Begrepet brukes også til å beregne modeller som etterligner en større eller mindre del av virkeligheten ...

 

 

 

 

 

 

 

Simulering er virtuell konformasjon og testing. Med simulering kan vi etterligne en innovasjon ved bruk av virtuell modellering. Vanligvis bruker vi eksperimentelle tilnærminger for å skaffe data og for å validere datasimulerings-teknikker. I dag er slike teknikker ekstremt avanserte og i stand til i betydelig grad å komplettere eksperimentelt arbeid.

 

 

Målet med simulering er å bevise den kommersielle levedyktigheten til innovasjonen.

Realisation (/riːəlʌɪˈzeɪʃn/):
..., oppnåelse av noe ønsket eller forventet. Virkeliggjøring av et konsept, arbeid, produkt eller tjeneste. Satt ut i livet; realisere / realisere ambisjoner / utnytte muligheter til det fulle.
 
 
 
 
 
 
 
Realisering inntreffer når målene for ren forsknings- og utviklingsinnsats oppnås og et vellykket resultat blir foreligger. På dette stadiet er fokuset begrenset til det foreslåtte konseptet  avgrenset til et prototype demonstrasjonsnivå. Neste skritt er kommersialisering/ industrialisering.

 

Tidligere validerte simuleringsstudier skaleres opp, ulike prototype produksjonsteknikker benyttes og prototyper kan få liv med integrerte elektronikk- og kontrollsystemer.

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png