Undersøk det!

Omfattende erfaringer fra den maritime sektoren, spesielt i spørsmål knyttet til miljøpåvirkningen fra maritim virksomhet, har gitt oss omfattende og oppdatert innsikt i denne sektorens aktuelle hovedutfordringer. Vi har jobbet med et bredt spekter av næringens interessentgrupper og er i stand til å forstå deres respektive mål og behov fra et kommersiellt ståsted så vel som fra lovpålagte betingelser.

 

Vi har vurdert miljøpåvirkninger samt arbeidsforhold knyttet til gjenvinning av skip - ship recycling -  og gitt innspill til intergovernmentale organisasjoner i deres arbeid for å håndheve prinsippene for anstendighet samt bærekraft til de nødvendige prosessene. Arbeidet vårt har generert vitenskapelige rapporter, retningslinjer for industrien, samt risikometodikk til vurderinger for næringer, statlige organisasjoner så vel som frivillige organisasjoner.

Mentum har et langt forhold til utfordringene knyttet til spredning av ikke naturlige marine arter - non-native aquatic organisms -  ved utslipp av ballastvann og begroing på skrog mellom biogeografiske regioner. Vi har vært eksperter i forhandlingene knyttet til etablering av ulike IMO-instrumenter inkludert IMO Ballast Water Management Convention og dens videre utvikling gjennom mange år. Mentum utviklet også en av de banebrytende teknologier for å bekjempe ballastvann som en vektor for uønsket spredning av marine organismer. Vi har også hjulpet og hjulpet næringer i både utvikling av teknologier, samt etablering av strategier i forhold til både forvaltning av ballastvann og skrogbegroing.

 

Mentum har vært engasjert i utviklingen av de internasjonale strategiene knyttet til utslipp til luft, inkludert NOx, SOx samt CO 2. Mer nylig har vi vært involvert i vurdering av nye drivstoff til skip - elektriske drivstoff som grønt hydrogen og ammoniakk.

Våre rådgivningstjenester er også tilgjengelige for deg!

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png