Patenter det!

Viktigheten av å sikre åndsverk / immaterielle rettigheter kan komme fra ulike og ikke alltid like åpenbare behov. Å utvikle og å vedlikeholde patenter, varemerker og registrerte design krever ressurser og kan bli en kostbar øvelse. Noen ganger jobber vi med kunder uten noen egentlig forankret strategi knyttet til deres ønske om å patentere. Du burde virkelig ha en!

 

Den mest åpenbare grunnen til å sikre innovasjonen din gjennom en IPR-prosess vil sannsynligvis være knyttet til det å sikre at resultatene av prosessene dine forblir dine egne og ikke kan utnyttes av andre enn deg og til din fordel i størst mulig grad.

Noen ganger består IPR av flere lag som er nøye utviklet for å strategisk beskytte et bredere aspekt enn selve produktet. Dette kan være for å demotivere eller motvirke konkurranse og / eller for å markere selskapets eiendeler og sørge for en smalere markedsadgang for konkurrenter.

 

Vi har omfattende ekspertise og erfaring i å tilby IPR-strategier og utvikling. Mentum har utarbeidet et stort antall patentsøknader frem til patenter og er godt kjent med relaterte spørsmål og forhold som vil dukke opp. Vi har stort fokus på å velge veiene som gir kostnadsfordeler og har lang erfaring med å navigere i dette landskapet også i samarbeide med de aller beste patent- og varemerkeadvokatene. Patentprosessen kan også nyttes også til å kommunisere innovasjonen din på en nøyaktig måte til ditt marked - eller til investorer.

 

Våre tjenester dekker:

  • Hjelp og råd i utviklingen av patentsøknader, særlig de som inneholder nye teknologier og prosesser som er vanskelige å beskrive.

  • Utvikling av IPR-strategier og identifisering av passende markeder.

  • Evaluering og korrekturlesing av den foreslåtte IPR.

  • Spesialisert teknisk rådgivning i forhold til potensiell krenkelse av eksisterende IPR.

  • Tolkning og presentasjon av teknisk IPR i lekmannsbetegnelser for å hjelpe forståelsen.

 

Ta gjerne kontakt med oss ​​for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med tjenestene ovenfor.

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png