CASE 2

Fjerning av overskudd av Hydrogen fra elektrokjemiske prosesser krever samling ved  kilden og fortynning for å sikre trygge  konsentrasjonsnivåer - i  tillegg til transport til områder som er egnet for utslipp av gassblandingen. Dette kan medføre strukturelle konflikter og føre til store kostnader og ikke minst uønsket risiko.

Vi utviklet en katalytisk hydrogenforbrenningsprosess (CHC) ved hjelp av platina / palladiumkatalysatorer for fullstendig forbrenning uten antenning - ved kilden! Denne teknologien genererer bare varme og vann som avfallsprodukter.  Slik fjerning av Hydrogen ved kilden eliminerer behov for fortynning og transport, reduserer kostnader og fjerner unødvendig risiko.

Ferdig produkt

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png