CASE 1

Væsker som inneholder nivåer av gass kan representere utfordringer for pågående prosessering og for sikkerhet. Gassen må kanskje skilles fra væsken!

Type og kilde til gass og væskens egenskaper kan utfordre konvensjonelle metoder og kreve alternative tilnærminger.

Vi utviklet en overvåket 2-faseseparator med høy kapasitet / høy effektivitet for kontinuerlig separasjon i sann tid ved punkt for gassdannelse i væske under svært korrosive forhold - uavhengig av gasstilstrømningsegenskaper. Vi leverte konseptuell design - engineering - prototype - testing - sertifisering - industrialisert produkt

Ferdig produkt

Kontakt oss

Adresse. Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Norge

Tel. +47 99233342

© 2020 by Mentum AS.

mentum_large_transparent.png